République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de la Santé

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصحة

 

Adresse : 02, Rue Omar Kechkar ex  Dr Laveran - El Hamma -   Alger

Tél : Standard : +213 (0)21- 67- 25 -02 / 021- 67 -23-44 / 021 -67 -70 -12

 

Institut Pasteur d'Algérie

Adresse : 02, Rue Omar Kechkar ex Dr Laveran - El Hamma - Alger

Tél : +213 (0)21- 67- 25 -02

Tél : +213 (0)21- 67 -23 -44

Tél : +213 (0)21 -67 -70 -12

Historique